loading

مشاور کسب وکار

اصول کسب و کار

بازاریابی یکی از بخش های کسب و کار هست . به زبان ساده می توان گفت ، بازاریابی فرایندی سه بخشی است :
یافتن مشتری احتمالی

تبدیل مشتری احتمالی به مشتری قطعی

تداوم ارتباط با مشتری

 

بر این اساس ، هر پروژه ای را در چهار فاز برنامه ریزی و اجرا می کنیم : 

 

فاز اول طراحی :

 

پروژه ی شما ، پس از بررسی محصول یا خدمات ، بازار هدف و همین طور اهدافی که مدنظر دارید شروع می شود . به این ترتیب ما نیازسنجی اولیه را انجام می دهیم و بر اساس آن یک برنامه کلی پیشنهاد می دهیم . پس از توافق اولیه ، تحقیقات و بررسی های تکمیلی انجام می شود و برنامه عملیاتی مطابق بودجه مدنظر شما تنظیم می گردد . 

 

 

  فاز دوم اجرا:

 

با تکمیل نیازسنجی و مشخص شدن برنامه عملیاتی ، پروژه وارد فاز اجرا می شود .

 

 

فاز سوم نظارت و پشتیبانی:

 

تا رسیدن به اهداف پروژه همواره در کنار شما هستیم . هر تغییر ، راهنمایی و بازخودی که لازم باشد در اسرع وقت اعمال می کنیم تا به نتایج مد نظر دست پیدا کنیم .

 

فرم مشاوره